ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ

ЗДРАВЈЕТО Е НАЈГОЛЕМОТО БОГАТСТВО

ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО ДЕНЕС НИ ДАВА НАДЕЖ ЗА ПОДОБРО УТРЕ

 

Види повеќе за нас

 ЗДРАВЈЕТО НАША ЗАЕДНИЧКА ЦЕЛ

Центар за јавно здравје Кочани, како дел од здравствениот систем во Република Северна Македонија, од областа на превентина медицина, има за цел заштита и унапредување на здравјето на луѓето, преку преземање мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата кај населението. Тие мерки и активности опфаќаат следење, истражување и проучување на здравствената состојба на населението, причините за појавата и ширењето на заразните и други болести што имаат социјално – медицинско значење , како и влијанието на негативните фактори врз здравјето, предлагање и преземање на мерки заради заштита и унапредување на здравјето на луѓето.

Повеќе→

medic 563423_960_720

Советувалишта

 Советувалиште за откажување од пушење

Советувалиште за откажување од пушење

Советувалиште за репродуктивно здравје

Советувалиште за репродуктивно здравје

За доверливо, доброволно советување и ХИВ тестирање

За доверливо, доброволно советување и ХИВ тестирање

Здравствен календар

ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – КОЧАНИ се вклучува во одбележувањето на овие светски датуми преку низа свои активности како работилници, предавања, советувања, емисии на радио и телевизија и слично.

 
 • 4-ти февруари

  СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ МАЛИГНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА

 • 31-ви мај

  СВЕТСКИ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО

 • 10-ти октомври

  СВЕТСКИ ДЕН НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

 • 24-ти март

  СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗАТА

 • 30-ти септември

  СВЕТСКИ ДЕН НА СРЦЕТО

 • 14-ти ноември

  СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕС

 • 7 -ми април

  СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО

 • 1-ви октомври

  ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СТАРИ ЛИЦА

 • 1-ви декември

  СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБАПРОТИВ СИДА